KURS EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH

Termowizja - wszystko co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo wykonywać pomiary termowizyjne w branży budowlanej
EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH
kamery termowizyjne - wszystko co potrzebujesz wiedzieć na ich temat.

do kogo jest skierowany kurs "termowizja w budownictwe" ?

Do osób wykonujących pomiarów termowizyjnych w branży budowlanej. Chcących poszerzyć swoją wiedzę. Pokażemy Ci krok po kroku jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne w branży budowlanej i sporządzić raport zgodnie aktualnymi wymaganiami i normami. Również na kursie dowiesz się jak sprawdzić czy raport termowizyjny na potrzeby sporu sądowego jest poprawnie wykonany.

jaki jest cel szkolenia "termowizja w budownictwie ?

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej samodzielnie poprawnie wykonać ekspertyzę w branży budowlanej na potrzeby sporów sądowych. Uzyskasz umiejętność sprawdzenia czy dana ekspertyza jest poprawnie wykonana, czy został wykonany odpowiednią kamerę termowizyjną i innymi urządzeniami pomiarowymi oraz czy te urządzenia mają ważne świadectwa wzorcowania i kalibracji.

co zawiera cena kursu "termowizja w budownictwie" ?

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Przerwy kawowe
  3. Imienny certyfikat w języku polskim oraz w języku angielskim
  4. Rabat na wynajem kamer termowizyjnych w naszej firmie.
  5. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiarów.

harmonogram kurs termowizja w budownictwie

Kurs „Podstawy w Budownictwie” jest  podzielony na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zobacz szczegółowy program szkolenia. 

nasze kamery termowizyjne i sprzęt używane w trakcie kursów

Na kursie „Termowizja w Budownictwie” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne dla uczestników i inne sprawdź szczegóły.

najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania ?

Jeżeli masz inne pytania prosimy o kontakt:
INFOLINIA: 22-350-65-67 lub 71-707-25-13

email: info@e50.pl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

PO UKOŃCZENIU KURSU, KURSANCI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYNAJMOWANIA KAMER TERMOWIZYJNYCH NA PREFEROWANYCH WARUNKACH

PROGRAM KURS "PODSTAWY TERMOWIZJI"

PROGRAM KURSU „ EKSPERTY TERMOWIZYJNE W BRANŻY BUDOWLANEJ NA POTRZEBY SPORÓW SĄDOWYCH”
DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie – informacje podstawowe
• Czym jest termowizja?
• Omówienie normy i podstaw prawnych dotyczących pomiarów termowizyjnych

2. Wstęp do pomiarów.
• Wymiana ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
• Omówienie doświadczenia Wiliama Herschela
• Prawa fizyczne dotyczące termowizji (prawo Plancka, Kirhoffa, Viena)
• Promieniowanie podczerwone (przepuszczalność atmosfery)
• Wpływ czynników atmosferycznych na poprawność pomiaru.

3. Omówienie zasady działania kamer termowizyjnych i wszystkich ich parametrów.
• Ogólna budowa kamer termowizyjnych
• Rejestracja promieniowania podczerwonego
• Detektor podczerwieni kamery termowizyjnych (rozdzielczość, wielkość pojedynczego detektora, budowa matrycy)
• Optyka kamer termowizyjnych (soczewka, wymienne obiektywy, filtry)
• Dokładność pomiaru
• Czułość termiczna
• Częstotliwość odświeżania
• Rozdzielczość przestrzenna IFOV (kąt pola widzenia) BARDZO WAZNY PARAMETR CZĘSTO POMIJANY PRZY WYBORZE KAMERY TERMOWIZYJNEJ
• Minimalna odległość pomiaru
• Zakres pomiarowy
• Omówienie funkcji pomiarowych (punktów, obszarów, limitów, poniżej, powyżej, funkcja różnicowa, funkcja wykrywania wilgotności tzw. ptk. Rosy
• Funkcje obrazowania (termogram, fuzja termiczna, obraz w obrazie, miksowanie obrazów)
• Ustawienie parametrów lokalnych ( emisyjność, temperatura odbita, wilgotność względna, odległość, transmisja układu optycznego, temperatura otoczenia)
• Jak konserwować i nie zniszczyć kamery termowizyjnej.
• Certyfikacja, świadectwa wzorcowania i kalibracji – co ile należy wykonać, jaką maja ważność.
• Jakich kamer termowizyjnych nie kupować
• DYSKUSJA JAKĄ KAMERE TERMOWIZYJNA WYBRAĆ DLA SIEBIE (porównanie aktualnych modeli cen i producentów)

4. Parametry promieniowania podczerwonego.
• Współczynnik emisyjności i odbijalności (refleksyjność) – samodzielne wyznaczenie tych parametrów bez zaglądania do tabel emisyjności
• Temperatura odbita (tła) – jak ja samodzielnie wyznaczyć
• Wpływ ustawień parametrów w kamerze termowizyjnej na poprawność pomiaru.
• Jak na siebie wzajemnie oddziałuje współczynnik emisyjności i wartość temperatury tła
• Wartości współczynnika emisyjności różnych materiałów (cegła, drewno, szkło, żelazo itd.)
• Omówienie tabeli emisyjności
• Najczęściej popełniane błędy

5. Pomiar termowizyjnych – zajęcia praktyczne z kamerami termowizyjnymi.
• Ustawienie parametrów w kamerze termowizyjnej tak aby poprawnie wykonać pomiar (każdy uczestnik w trakcie kursu samodzielnie będzie obsługiwał kamerę termowizyjną, na każdym szkoleniu mam 6-7 sztuk kamer termowizyjnych.
• Samodzielne wykonywanie pomiarów różnych obiektów pod okiem prowadzącego
• Każdy uczestnik kursu samodzielnie wykona pomiary dwóch budynków.

6. Omówienie wykonanych pomiarów.
• Termogram czyli zdjęcie termowizyjne
• Skala temperatur (ustawienia ręczne i automatyczne)
• Palety barw.

7. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiaru
• Prezentacja oprogramowania różnych producentów: (pokazujemy programy: FLIR TOOLS, FLIR REPORTER, FLIR STUDIO, TESTO IR, SMART VIEW (Testo),

8. Wykonanie raportu w wybranym oprogramowaniu – zajęcia praktyczne.
(każdy uczestnik samodzielnie pod okiem prowadzącego wykona raport z wcześniej wykonanego przez siebie pomiaru)
9. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – dyskusja

DZIEŃ 2
1. Właściwości izolacyjne materiałów budowlanych.
• Opór termiczny materiałów budowlanych.
• Współczynnik przewodzenia ciepła przegród budowlanych.
• Ćwiczenie polegające na obliczeniu współczynnika przewodzenia ciepła typowych i nietypowych przegród budowlanych.
• Aktualne wymagania co do wartości współczynników przegród budowlanych.
2. Pomiar termowizyjny budynku od zewnątrz.
• Przygotowanie obiektu do pomiaru omówienie metodologii
• Ustalanie najlepszej odległości z jakiej należy wykonać pomiar.
• Jak wykonywać pomiar budynków wysokich (odległość, kąt, ustawienie parametrów kamery)

3. Pomiar termowizyjnych budynków od wewnątrz.
• Przygotowanie budynku do pomiaru.(bardzo ważne zagadnienie)
• Jak poprawnie zbadać poprawność osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.
• Jak odróżnić błędnie osadzona stolarkę okienną i drzwiową od źle wyregulowanej.
4. Omówienie i interpretacja normy dotyczącej pomiarów termowizyjnych budynków PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków- Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
• Szczegółowe omówienie błędów jakie zawiera norma
• Jak wykonać uproszczone badanie termowizyjne budynku zgodnie z PN-EN13187
• Jak wykonać szczegółowe badanie termowizyjne budynku zgodnie z PN-EN13187

5. Interpretacja zdjęć termowizyjnych i klasyfikacja wad i błędów.
• Omówienie mostków termicznych.
• Kiedy mostek termiczny może doprowadzić do degradacji przegrody budowlanej.
• Wyznaczanie punktu Rosy (ważne zagadnienie, wartość punktu Rosy jest zmienna)
• Jakie temperatury przegród budowlanych powinien mieć budynek prawidłowo wykonany.
• Jak interpretować temperatury ( określenie prawidłowych wartości temperatury na powierzchniach przegród budowlanych)
• Jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne dachów, stropów i okien połaciowych.
• Szczegółowa analiza pomiaru okien i przeszkleń.
• Komfort termiczny – jak mostki termiczne, błędy osadzenia i regulacji stolarki okiennej i drzwiowej wpływają na komfort termiczny.
• Wykrywanie wilgoci w budynkach (metodologia pomiaru)
• Jak sklasyfikować zawilgocenia budynków

6. Interpretacja wad i błędów w budynkach (NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIE KURSU)
• Interpretacja wad izolacji przegród budowlanych.
• Kiedy niższa temperatura jest wadą
• Klasyfikacja wad – określenie błędów wykonawczych i opisanie przyczyny ich powstania.

7. Zajęcia praktyczne na komputerach przy użyciu oprogramowania do analizy zdjęć termowizyjnych i generowania raportów.
• Wykonanie raportu z badania termowizyjnego budynku (metoda uproszczona zgodnie z PN-EN 13187 (krok po kroku)
• Wykonanie krok po kroku raportu z badania termowizyjnego budynku (metoda szczegółowa zgodnie z PN-EN 13187 (krok po kroku)

8. Podsumowanie kursu „Termowizja w Budownictwie.
• Omówienie wykonanych raportów z badań przez uczestników kursu.
• Dyskusja
• Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów.

zapraszamy na nasze social media

bądź na bieżąco