TRMOWIZJA W ELEKTRYCE I ENERGETYCh- kurs praktyczny

jak wykonać badanie termowizyjne na potrzeby ubezpieczenia

do kogo jest skierowany kurs termowizja w elektryce i energetyce?

Do osób osób chcących wykonywać pomiary termowizyjne urządzeń elektrycznych i energetycznych. Zgodnie z wymogami i normami. Tak aby raport z pomiarów był akceptowalny przez firmy ubezpieczeniowe.

jaki jest cel szkolenia w elektryce i energetyce ?

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy aby samodzielnie poprawnie wykonać badanie m.in: rozdzielni elektrycznych oraz wykonać raport który będzie akceptowalny przez firmy ubezpieczeniowe.

co zawiera cena kursu termowizja w elektryce i energetyce?

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Przerwy kawowe
  3. Imienny certyfikat w języku polskim oraz w języku angielskim
  4. Rabat na wynajem kamer termowizyjnych w naszej firmie.
  5. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiarów.

harmonogram kurs termowizja w elektryce i energetyce?

Kurs „Termowizja w Energetyce i Elektryce” jest  podzielony na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zobacz szczegółowy program szkolenia. 

nasze kamery termowizyjne i sprzęt używane w trakcie kursów

Na kursie ” „Termowizja w Energetyce i Elektryce” zapewniamy kamery termowizyjne, wymienne obiektywy, oprogramowanie do analizy zdjęć termowizyjnych, termohigrometry oraz inne urządzenia wspomagające pomiary termowizyjne .

najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania ?

Jeżeli masz inne pytania prosimy o kontakt:
INFOLINIA: 22-350-65-67 lub 71-707-25-13

email: info@e50.pl 

PROGRAM KURS "PODSTAWY TERMOWIZJI"

PROGRAM KURSU „TERMOWIZJA W ENERGETYCE I ELEKTRYCE”
DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie – informacje podstawowe
• Czym jest termowizja?
• Zastosowanie kamer termowizyjnych w :budownictwie, elektryce, energetyce, elektro-energetyce, przemyśle, medycynie,
• Omówienie normy i podstaw prawnych dotyczących pomiarów termowizyjnych
• Omówienie wymagań firm ubezpieczeniowych co do badania termowizyjnego i raportów z pomiaru.

2. Wstęp do pomiarów.
• Wymiana ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
• Omówienie doświadczenia Wiliama Herschela
• Prawa fizyczne dotyczące termowizji (prawo Plancka, Kirhoffa, Viena)
• Promieniowanie podczerwone (przepuszczalność atmosfery)
• Wpływ czynników atmosferycznych na poprawność pomiaru.

3. Omówienie zasady działania kamer termowizyjnych i wszystkich ich parametrów.
• Ogólna budowa kamer termowizyjnych
• Rejestracja promieniowania podczerwonego
• Detektor podczerwieni kamery termowizyjnych (rozdzielczość, wielkość pojedynczego detektora, budowa matrycy)
• Optyka kamer termowizyjnych (soczewka, wymienne obiektywy, filtry)
• Dokładność pomiaru
• Czułość termiczna
• Częstotliwość odświeżania
• Rozdzielczość przestrzenna IFOV (kąt pola widzenia) BARDZO WAZNY PARAMETR CZĘSTO POMIJANY PRZY WYBORZE KAMERY TERMOWIZYJNEJ
• Minimalna odległość pomiaru
• Zakres pomiarowy
• Omówienie funkcji pomiarowych (punktów, obszarów, limitów, poniżej, powyżej, funkcja różnicowa, funkcja wykrywania wilgotności tzw. ptk. Rosy
• Funkcje obrazowania (termogram, fuzja termiczna, obraz w obrazie, miksowanie obrazów)
• Ustawienie parametrów lokalnych ( emisyjność, temperatura odbita, wilgotność względna, odległość, transmisja układu optycznego, temperatura otoczenia)
• Jak konserwować i nie zniszczyć kamery termowizyjnej.
• Certyfikacja, świadectwa wzorcowania i kalibracji – co ile należy wykonać, jaką maja ważność.
• Jakich kamer termowizyjnych nie kupować
• DYSKUSJA JAKĄ KAMERE TERMOWIZYJNA WYBRAĆ DLA SIEBIE (porównanie aktualnych modeli cen i producentów)

4. Parametry promieniowania podczerwonego.
• Współczynnik emisyjności i odbijalności (refleksyjność) – samodzielne wyznaczenie tych parametrów bez zaglądania do tabel emisyjności
• Temperatura odbita (tła) – jak ja samodzielnie wyznaczyć
• Wpływ ustawień parametrów w kamerze termowizyjnej na poprawność pomiaru.
• Jak na siebie wzajemnie oddziałuje współczynnik emisyjności i wartość temperatury tła
• Wartości współczynnika emisyjności różnych materiałów (cegła, drewno, szkło, żelazo itd.)
• Omówienie tabeli emisyjności
• Najczęściej popełniane błędy

5. Pomiar termowizyjnych – zajęcia praktyczne z kamerami termowizyjnymi.
• Ustawienie parametrów w kamerze termowizyjnej tak aby poprawnie wykonać pomiar (każdy uczestnik w trakcie kursu samodzielnie będzie obsługiwał kamerę termowizyjną, na każdym szkoleniu mam 6-7 sztuk kamer termowizyjnych.
• Samodzielne wykonywanie pomiarów różnych obiektów pod okiem prowadzącego

6. Omówienie wykonanych pomiarów.
• Termogram czyli zdjęcie termowizyjne
• Skala temperatur (ustawienia ręczne i automatyczne)
• Palety barw i ich zastosowanie.

7. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiaru
• Prezentacja oprogramowania różnych producentów: (pokazujemy programy: FLIR TOOLS, FLIR REPORTER, FLIR STUDIO, TESTO IR, SMART VIEW (Testo),

8. Wykonanie raportu w wybranym oprogramowaniu – zajęcia praktyczne.
(każdy uczestnik samodzielnie pod okiem prowadzącego wykona raport z pomiarów urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi firm ubezpieczeniowych.
9. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – dyskusja

DZIEŃ 2
1. Właściwości izolacyjne materiałów budowlanych.
• Opór termiczny materiałów budowlanych.
• Współczynnik przewodzenia ciepła przegród budowlanych.
• Ćwiczenie polegające na obliczeniu współczynnika przewodzenia ciepła typowych i nietypowych przegród budowlanych.
• Aktualne wymagania co do wartości współczynników przegród budowlanych.
2. Pomiar termowizyjny budynku od zewnątrz.
• Przygotowanie obiektu do pomiaru omówienie metodologii
• Ustalanie najlepszej odległości z jakiej należy wykonać pomiar.
• Jak wykonywać pomiar budynków wysokich (odległość, kąt, ustawienie parametrów kamery)

3. Pomiar termowizyjnych budynków od wewnątrz.
• Przygotowanie budynku do pomiaru.(bardzo ważne zagadnienie)
• Jak poprawnie zbadać poprawność osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.
• Jak odróżnić błędnie osadzona stolarkę okienną i drzwiową od źle wyregulowanej.
4. Omówienie i interpretacja normy dotyczącej pomiarów termowizyjnych budynków PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków- Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
• Szczegółowe omówienie błędów jakie zawiera norma
• Jak wykonać uproszczone badanie termowizyjne budynku zgodnie z PN-EN13187
• Jak wykonać szczegółowe badanie termowizyjne budynku zgodnie z PN-EN13187

5. Interpretacja zdjęć termowizyjnych i klasyfikacja wad i błędów.
• Omówienie mostków termicznych.
• Kiedy mostek termiczny może doprowadzić do degradacji przegrody budowlanej.
• Wyznaczanie punktu Rosy (ważne zagadnienie, wartość punktu Rosy jest zmienna)
• Jakie temperatury przegród budowlanych powinien mieć budynek prawidłowo wykonany.
• Interpretacja odczytanych wartości temperatury ( określenie prawidłowych wartości temperatury na powierzchniach przegród budowlanych)
• Jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne dachów, stropów i okien połaciowych.
• Szczegółowa analiza pomiaru okien i przeszkleń.
• Komfort termiczny – jak mostki termiczne, błędy osadzenia i regulacji stolarki okiennej i drzwiowej wpływają na komfort termiczny.
• Wykrywanie wilgoci w budynkach (metodologia pomiaru)
• Jak sklasyfikować zawilgocenia budynków

6. Interpretacja wad i błędów w budynkach (NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIE KURSU)
• Interpretacja wad izolacji przegród budowlanych.
• Kiedy niższa temperatura jest wadą
• Klasyfikacja wad – określenie błędów wykonawczych i opisanie przyczyny ich powstania.

7. Zajęcia praktyczne na komputerach przy użyciu oprogramowania do analizy zdjęć termowizyjnych i generowania raportów.
• Wykonanie dwóch raportów z badania termowizyjnego budynku (metoda uproszczona zgodnie z PN-EN 13187 (krok po kroku) oraz (metoda szczegółowa zgodnie z PN-EN 13187

8. Podsumowanie kursu „Termowizja w Budownictwie.
• Omówienie wykonanych raportów z badań przez uczestników kursu.
• Dyskusja
• Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów.”

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW TERMOWIZJA W ELEKTRYCE I ENERGETYCE

PO UKOŃCZENIU KURSU I OTRZYMANIU CERTYFIKATU UCZESTNICY MOGĄ WYNAJMOWAĆ KAMERY TERMOWIZYJNE NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Jan 14, 2022

kurs termowizja w elektryce i energetyce wrocław

zapraszamy na nasze social media

bądź na bieżąco